Ügyfélszolgálatunk ( 9:00-17:00-ig)
Online rendelések (0-24 óráig )
06 1 794 4552, 06 1 798-9383,
06 70 904 2074

Kártyafüggetlen készülékek nagy választékban!

Felhasználási és Szerződési Feltételek, adatkezelés

Általános Szerződési Feltételek

 

Jelen dokumentum (továbbiakban: ÁSZF) a RIVERHOLDING Kft. (továbbiakban: Szolgáltató, vállalkozó) és a Szolgáltató által a www.west-tel.hu weboldalon (továbbiakban: weboldal, webáruház, webshop) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (továbbiakban: Ügyfél, fogyasztó, felhasználó, megrendelő), együttesen: Felek jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

 

Jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.west-tel.hu webáruházon keresztül történik. A webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.) szabályozza.

 

Jelen dokumentum nem kerül iktatása, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magatartási kódexre nem utal, magyar nyelven íródik. A webshop működésével, megrendelési és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén az alább megadott elérhetőségeinken rendelkezésre állunk. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a weboldalon és letölthető PDF formátumban a www.west-tel.hu/aszf címről.

 

1. Szolgáltatói adatok

 

1.1.    Szolgáltató adatai

 

Cégnév:                                               RIVERHOLDING Kft.

Székhely:                                            1134 Budapest, Lehel utca 17/D. 2.alb.

Telephely:                                          1134 Budapest, Lehel utca 17/D. 2.alb.

Cégjegyzékszám:                            01-09-984756

Bejegyző bíróság:                            Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám:                                           23924752-2-41

Bankszámlaszám:                            11713005-20613886-00000000 OTP Bank

Statisztikai számjele:                     23924752-7022-113-01

Képviselő:                                          Bartók Krisztián ügyvezető

Telefon:                                              06-70-904-2074

E-mail cím:                                         info@west-tel.hu

 

Ügyfélszolgálat:                                1134 Budapest Lehel utca 17/d

Nyitva tartása:                                  H-P: 9.00-17.00, SZ: 9.00-13.00, V: Zárva

Telefonszám:                                    06-1-794 4552, 06-1-798-9383, +36-70-904-2074

 

1.2.    Tárhelyszolgáltató adatai:

 

Név:                                                     Minibolt Informatikai Bt.

Székhely:                                            2030 Érd, Ungvári utca 39

Web cím:                                             www.webaruhazkeszites-web.hu

E-mail:                                                 info@minibolt.hu

 

2.Általános rendelkezések

 

2.1.    A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint a jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadóak.

 

2.2.    A jelen ÁSZF 2016. április 22. napjától visszavonásig hatályos. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépésének napján a weboldalon közzéteszi és ezzel egyidejűleg a felhasználókat e-mailben értesíti.

 

2.3.    A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. A módosított ÁSZF hatálybalépését követően a felhasználó az első bejelentkezésével kifejezetten elfogadja a módosított feltételeket és ettől fogva rá nézve kötelezően alkalmazandó. Amennyiben a felhasználó a módosított ÁSZF-el nem ért egyet, úgy a felhasználói fiók bármikor törölhető. A fiók törlésével a jelen szerződés megszűnik.

 

2.4.    A www.west-tel.hu domain nevű webshop Magyarországon működik; karbantartását is itt végzik. Mivel az oldal más országokból is meglátogatható, ezért az Ügyfelek kifejezetten tudomásul veszik, hogy az Ügyfél és a Szolgáltató viszonylatában az irányadó jog a magyar jog. Vitás kérdésekben az Ügyfél és a Szolgáltató aláveti magát a Budai Központi Kerületi Bíróság, törvényszék hatáskörébe tartozó ügyekben a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességének.

 

2.5.     A weboldalon látható adatokról elképzelhető, hogy nem érvényesek más országokban. Elképzelhető, hogy egyes helyeken tiltják a felhasználásukat, illetve az elolvasásukat. A Szolgáltató nem vállal a felelősséget azokért az esetekért, amikor valaki olyan helyről éri el az oldalakat, és úgy használja fel a talált információkat, ahol és ahogyan azt a helyi törvények tiltják.

 

2.6.    A megrendelés visszaigazolásával létrejött szerződés nyelve magyar, a magyar nyelv nem tudásából eredő félreértésekért, károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

 

3.Megvásárolható termékek, termékkategóriák

 

3.1.    A megvásárolható termékek a bal oldali „termékkategóriák” menüpont alatt találhatóak, melyet a lefelé mutató nyíl megnyomásával lehet megnyitni.

 

3.2.    A megjelenített termékek a weboldalon on-line rendelhetők. A rendelés leadása esetén a megadott szállítási címre házhoz szállítással vagy előzetesen egyeztetett időpontban személyes átvétellel vehetők át ügyfélszolgálatunkban.

 

3.3.    A termékekre vonatkozóan megjelenített árak bruttó árak, tartalmazzák a törvényben előírt 27 % áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját.

 

3.4.    Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra!

 

3.5.    A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők beszállító általi, vagy rajta kívül álló egyéb okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt.

 

3.6.    Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármely terméke árát, műszaki paraméterét külön figyelmeztetés nélkül a weboldalon megváltoztassa, vagy bármely termék forgalmazását megszüntesse.

 

4.Rendelés menete

                         

4.1.    A rendelés egyes mozzanatai:

 

4.1.1.A megvásárolni kívánt termékek kosárba helyezése. A kosár tartalma bővíthető vagy törölhető, a vásárlás közben a kosárba helyezett termékek bruttó árainak összege és a szállítási díj folyamatosan nyomon követhető a sarokban lévő KOSÁR ikonra kattintva.

4.1.2.Regisztrált/fiókkal rendelkező vásárlóknak bejelentkezés (e-mailcím és jelszó megadásával), új vevőknek (vezetéknév, keresztnév, telefonszám, e-mailcím, szállítási és számlázási cím) adatok megadása.

4.1.3.Kosár tartalmának ellenőrzése, tétel törlése, mennyiség módosítása, további új termék kosárba helyezése.

4.1.4.Megrendelő adatainak (név, telefonszám, e-mailcím, szállítási és számlázási cím) ellenőrzése, szükség esetén módosítási lehetőséggel.

4.1.5.Szállítási, fizetési mód kiválasztása (utánvétel, fizetés előreutalással, személyes átvétel), egyéb információk megadása.

4.1.6.Az Általános Szerződési Feltételek és az Adatvédelmi Tájékoztató elfogadása.

4.1.7.Megrendelés elküldése.

4.1.8.E-mail-ben kapott visszaigazolás ellenőrzése, probléma esetén haladéktalan kapcsolatfelvétel a megadott elérhetőségeken (e-mailben folyamatosan, vagy telefonon munkaidőben).

4.1.9.Hibásan leadott, téves rendelések, a rendeléstől eltérő kiszállítás esetén haladéktalanul jelezze telefonon vagy e-mailben a megadott elérhetőségeken

4.2.    Felhívjuk a megrendelők figyelmét, hogy ügyeljenek az adatok pontos megadására, a regisztrációkor és a bejelentkezéskor, valamint a rendelés elküldése előtt ellenőrizzék azokat. Téves, hiányos adatok meghiúsíthatják a rendelés teljesítését és a kapcsolatfelvételt. Visszaigazoló e-mail kézbesítésének hiányát okozhatja tévesen megadott e-mailcím vagy technikai hiba, pl. a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége is. Az e-mailben történő visszaigazolásnak 24 órán belül meg kell történni. Amennyiben ez nem történik meg, haladéktalanul vegye fel a Szolgáltatóval a kapcsolatot.

 

4.3.    A megrendelés leadásához az alábbi adatokra van szükség:

 

4.3.1.Vezetéknév, keresztnév

4.3.2.e-mail cím

4.3.3.telefonszám,

4.3.4.szállítási cím (irányítószám, megye, város, utca, házszám, emelet/ajtó)

4.3.5.számlázási cím (irányítószám, megye, város, utca, házszám, emelet/ajtó)

4.4.    A megrendelés elküldését megelőzően lehetőség van saját fiók létrehozására, melyhez jelszó megadása szükséges.

 

4.5.    A megrendelés elküldéséhez minden esetben szükség van a jelen Általános Szerződési Feltételek és az Adatvédelmi Tájékoztató elfogadására.

 

4.6.    Az Ügyfél a Weboldalon történő megrendelés elküldésével kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi Tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

4.7.    A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után lehetősége van az Ügyfélnek, amely az aktív megrendelések adatait is érintheti. A Szolgáltatót a regisztrált adatok ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

Tájékoztatjuk a tisztelt vásárlókat, hogy a megrendeléseket, kirárólag a webes felületen van lehetőség leadni. Egyéb távollévők közötti kommunikációt lehetővé tevő eszköz használatával leadott igény, nem minősül szerződés kötésnek!

 

5.A megrendelések kezelése

 

5.1.    A megrendelések leadására folyamatosan van lehetőség a weboldalon, a rendelés visszaigazolására a rendszer a rendelést követően azonnal, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazoló e-mailt küld a megadott e-mailcímre. Megrendelést visszaigazoló e-mail hiányában a rendelés fogadása nem történt meg.

 

5.2.    A www.west-tel.hu webáruházon keresztül történt elektronikus rendelésleadás visszaigazolásakor a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint vásárlási szerződés jön létre a RIVERHOLDING Kft. Szolgáltató és a rendelést leadó megrendelő (felhasználó) között.

 

5.3.    Tartozékok rendelése: A tartozékokat raktárról szállítjuk a szállítás ideje 1-3 munkanap! A 12 óráig leadott tartozék rendelések másnap átvehetők üzletünkben, vagy 1 munkanapon belül Magyarország egész területére ki tudjuk szállítani! Az ár 27%-os Áfa tartalommal bír.

 

6.Szállítási feltételek

 

6.1.Budapestre történő kiszállítás

 

6.1.1.Munkanapokon Futárszolgálattal történik a kiszállítás, melynek ára bruttó 1490 Ft.

6.1.2.A megrendelt termékeket, a rendelés leadását követő munkanapon a megadott címre szállítjuk, 12-17h közt.

6.1.3.A rendeléseket beérkezési sorrendben, feldolgozási képességtől függően teljesítjük. Sikeres rendelés esetén a rendszer a regisztrált/megadott e-mail címre visszajelez, majd a rendszerünkben történő feldolgozása után e-mailes visszajelzésre kerül sor legkésőbb 48 órán belül.

 

6.2.Vidékre történő kiszállítás

 

6.2.1.Munkanapokon Futárszolgálattal történik a kiszállítás Vidékre, melynek ára bruttó 1990 Ft.

6.2.2.A 15h – ig. leadott rendelések a rendelés leadását követő nap kerülnek kiszállításra futárszolgálattal. A 15h után leadott rendelések a rendelés leadását követő 2 munkanapon belül kerülnek kiszállításra futárszolgálattal.

6.2.3.A szállítás díja tartalmazza a csomagolás illetve a második kiszállás (következő munkanap) költségét is, amennyiben az első kézbesítési próbálkozás sikertelen volt.

6.2.4.A kiszállítás kizárólag munkanapokon, 8:00-18:00 óráig bármely időszakban történhet, így célszerű olyan szállítási címet megadni, ahol az átvevő személy egész nap elérhető. Telefonszám megadása is szükséges, amin a futár elérheti!

6.2.5.Amennyiben a rendelés pénteken 17:00 óra után kerül leadásra, úgy a kiszállítás – hétfői csomagfelvétel miatt – leghamarabb a következő hét keddi napján teljesülhet.

6.2.6.A rendeléseket beérkezési sorrendben, feldolgozási képességtől függően teljesítjük.

6.2.7.Sikeres rendelés esetén a rendszer a regisztrált e-mail címre visszajelez, majd a rendszerünkben történő feldolgozása után e-mailes visszajelzésre kerül sor legkésőbb 48 órán belül.

 

7.A megrendelt termékek átvételi lehetősége

 

7.1.    házhozszállítás futárcéggel a megadott szállítási címre, a csomag értékétől függetlenül szállítási díjért (Budapesten belül bruttó 1.500 Ft szállítási díjért, vidékre történő szállítás esetén bruttó 1990 Ft a szállítási díj.) A számlát a csomag tartalmazza. A házhozszállítást Magyarország egész területén a Royal Sprint Kft. végzi.

 

7.2.    személyes átvétel a Szolgáltató ügyfélszolgálatán (1134 Budapest Lehel utca 17/d, Nyitva tartás Munkanapokon 9-17 h-ig. Szombat: 9-13h-ig.), előre egyeztetetés alapján, szállítási díj nélkül.

 

8.Fizetési módok

 

8.1.    utánvétel, fizetés készpénzzel. utánvét esetén az áru vételárát átvételkor készpénzben a futárnak kell kifizetni. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és a visszaigazolás alapján minden költséget tartalmaz.

 

8.2.    banki átutalás (fizetés előre utalással): A RIVERHOLDING Kft számlaszámára (11713005-20613886-00000000 OTP Bank) történő utalással, előlegszámla alapján. Előre utalás esetén a csomagot az összeg beérkezését követően tudjuk küldeni. Előre utalásnál adminisztrációs díjat számíthatunk fel melynek összege 0,8%.

 

8.3.    személyes átvételkor készpénzben: A megrendelőnek lehetősége van személyesen átvenni a megrendelt terméket az ügyfélszolgálaton, ahol készpénzben van lehetősége fizetni.

 

9.Számlázás

 

9.1.    Az oldalon található készülékek új készülékek, melyek árai tartalmazzák a 27%-os ÁFA-t.

9.2.    Felhívjuk kedves céges Megrendelőink figyelmét, számlaigény esetén az adószám mező kitöltése kötelező. Ezt az adatot 2013.01.01-jétől kötelező a számlán feltüntetni. Számlát csak adószám megadásával tudunk kiállítani. Tájékoztatjuk továbbá a céges megrendelőket, hogy a 45/2014 (II. 26.) Korm. rendeletben foglalt elállási jog nem illeti meg.

9.3.    Az esetleges készlethiányért, várokozási időért vagy az ebből eredő kellemetlenségek miatt szíves elnézésüket és megértésüket kérjük.

 

10.Felhívás a csomagok átvételével kapcsolatban

 

10.1.                    Kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt termékeket, amennyiben a csomag átvételekor ki tudja fizetni annak díját a futárnak, illetve a Szolgáltatónak! Át nem vett és visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díját a megrendelőre terheljük, újra küldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő átutalása esetén áll módunkban ismételten elindítani!

 

10.2.                    Webáruházunk megrendeléseit a Royal-Spint Futárszolgálat teljesíti. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-18 óra közötti időszakban. Kérjük, hogy a rendeléskor olyan szállítási címet adjon meg, ahol ebben az időintervallumban elérhető. A futárszolgálat kétszeri kézbesítést kísérel meg, az át nem vett, visszaküldött csomagok szállítási költségét a megrendelőre terheljük!

 

Egyéb fontos tudnivalók:

 

10.2.1.   A Vásárló házhozszállítást Magyarország teljes területén belül, bármilyen érvényes szállítási címre igényelhet. A hibásan, hiányosan vagy a szállítási címéként megjelölt ingatlannak, címnek felhatalmazás nélkül történő megadása esetén a Webáruházat semmilyen felelősség, következmény nem terheli, sem a Vásárló, sem harmadik személy irányába, minden ilyen irányú igény, következmény és felelősség kizárólagosan a Vásárlót terheli. Kérjük, lehetőség szerint olyan szállítási cím kerüljön megadásra, ahol nagy valószínűséggel a Vásárló vagy meghatalmazottja tartózkodni fog a szállítás várható időpontjában. A szállítási és számlázási cím eltérő is lehet. A megrendelés teljes ellenértékét a Szállítónál az áru átvételekor kizárólag egy összegben készpénzben teljesítheti. A vásárló a megrendelés összes tételét egyben veheti át, vagy a jogszabályi feltételek fennállása esetén a teljes megrendelés átvételét megtagadhatja.

10.2.2.   Átvételkor a megrendelés összegének kifizetése után a Vásárló felelőssége a csomagban szereplő tételek futár jelenlétében való ellenőrzése. A megrendelt csomagok kiadása a címzett vagy más olyan személyek aláírása ellenében történik, akiről a körülmények szerint feltételezhető, hogy jogosultak a csomagok átvételére. Ide sorolandók a címzett helyiségeiben jelen lévő személyek és a meghatalmazással rendelkezők. Amennyiben a Vásárló a terméket nem személyesen venné át, úgy gondoskodnia kell arról, hogy vagy előzetesen megjelölt meghatalmazottja, vagy az általa megjelölt, átvételre jogosult vegye át a terméket.

10.2.3.   A csomag átvételét követően a felmerülő hiányosságokról a Vásárló kérése esetén a futár (Szállító) jegyzőkönyvet állít ki, majd felveszi a Webáruházzal a kapcsolatot. Utólagos reklamációt a hiányzó tételekre vonatkozóan a Webáruháznak nem áll módjában elfogadni.

10.2.4.   A vételár a kiválasztott termék alatt feltüntetett ár, amely tartalmazza az általános forgalmi adót is.

10.2.5.   A kiszállított árucikk a Szolgáltató tulajdonában marad, amíg a kifizetés teljes egészében meg nem történik.

10.2.6.   Tájékoztatjuk, hogy webáruházunkban nincs minimum rendelési összeg.

 

 

11.Elállási Tájékoztató

 

11.1.                    Elállási jog, átvétel megtagadása

 

Tájékoztatjuk, hogy a 45/2014 (II. 26.) Korm. rendeletben foglalt elállási jog csak azon vásárlókat illet meg, akik a Ptk. szerint fogyasztónak minősülnek. A Ptk. 8:1. § (1) bekezdésének 3. pontja szerint „fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.”

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a fogyasztónak minősülő ügyfél a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Felhasználó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.

 

11.1.1.    Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen az Ügyfél, vagy meghatalmazottja a terméket átveszi.

 

11.1.2.    A termék visszaküldésének költségét az Ügyfélnek kell viselnie, Szolgáltató nem vállalja e költség viselését.

 

11.1.3.    Az elállási jog gyakorlása esetén az Ügyfelet a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

 

11.1.4.   Nem illeti meg az elállási jog az Ügyfelet olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet az Ügyfél utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen az Ügyfél személyére szabtak.

 

11.1.5.    Az Ügyfél szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát:

 

§  romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

§  olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

§  olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel,

§  lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta.

 

11.1.6.   Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget az Ügyfél részére, beleértve a szállítási díjat is.

 

11.1.7.   Szolgáltató a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha az Ügyfél más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Ügyfelet semmilyen többletköltség nem terheli.

 

11.1.8.   Ügyfél köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza az Ügyfél a Szolgáltató részére.

 

11.1.9.   A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy az Ügyfél bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

 

11.1.10.                       Amennyiben az Ügyfél élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban (vagy akár az elállási jognyilatkozat minta segítségével), vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával. Postai úton írásban történő elállás esetén a határidők a postára adás időpontjától számítanak. Postai úton történő elállás esetén azt ajánlott levélben kell megtenni. E-mailben küldött elállás kézhezvételét a Szolgáltató e-mailben visszaigazolja.

 

11.1.11.                       Az Ügyfél elállás esetén is felelős azon károk megtérítéséért, amelyek a termék nem rendeltetésszerű használata miatt keletkeztek.

 

11.1.12.                       A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.

 

11.1.13.                       Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.

 

11.1.14.                        Az Ügyfél egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

 

11.1.15.                       Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan jogi vagy nem jogi személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el, és tevékenységi köre alapján a megrendelt termékek továbbforgalmazására jogosult.

 

11.1.16.                       A megrendelés visszaigazolásáról szóló e-mailben külön feltüntetésre került az elállási jogról való tájékoztatás.

 

11.1.17.                       Az elállási nyilatkozatminta www.west-tel.hu/aszf oldalról érhető el.

 

11.1.18                        Továbbá tájékoztatjuk kedves vásárlóinkat, hogy az elálási jog érvényesítésénél vegye figyelembe a készülék eredeti állapotában történő vissza szolgáltatását, mert ellenkező esetben érték csökkenéssel tudjuk vissza vásárolni a készüléket.

 

12.Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

 

12.1.                    Kellékszavatosság

 

12.1.1.   Ön a termék hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint.

 

12.1.2.   Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben - a szerződéstől is elállhat. A választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

 

12.1.3.   Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

 

12.1.4.   Felhívom a figyelmét, hogy Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

12.1.5.   A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a RIVERHOLDING Kft. vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

12.2.                    Termékszavatosság

 

12.2.1.   Felhívom a figyelmét, hogy a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

 

12.2.2.   Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 12.1.2. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 

12.2.3.    Tájékoztatom, hogy a termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

12.2.4.   Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 

12.2.5.   A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termékhibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

12.2.6.   Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

12.3.                    Jótállás (Garancia)

 

12.3.1.   Tájékoztatjuk a felhasználó, hogy a webáruházban megvásárolható 10.000 Ft feletti termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben foglalt jótállást biztosítunk.

 

12.3.2.    Jótállást adunk minden 10.000 Ft feletti termékre az átadástól számított 12 hónapig, kivéve, ha a gyártó ennél hosszabb jótállási időt határoz meg. Ilyen esetben a hosszabb jótállási idő az érvényes. A számla egyben jótállási jegyként is szolgál, külön jótállási jegyet nem adunk. A jótállást csak abban az esetben áll módunkban érvényesíteni, ha a terméket hiánytalanul küldi vissza.

 

12.3.3.    A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

 

12.3.4.   Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 12.1. és a 12.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

12.3.5.   A jótállási igény nem érvényesíthető a nem rendeltetésszerű használatból eredő meghibásodásokra illetve sérülésekre. A jótállási ügyintézés további részleteire a Ptk.-ban, a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben, illetve a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.

 

12.3.6.   Egyéb információk:

 

12.3.6.1.         Oldalunkon két féle csomag közül választhat minden új készülék mellé! Akciós vagy Normál.

12.3.6.2.         Akciós: A készülék 1 év garanciával minden gyári tartozékkal, magyar menüvel érhető el, kártyafüggetlenül. Az ár 27% Áfa tartalommal bír.

12.3.6.3.         Normál: A készülék 1 év +1 év korlátozott (Főalkatrész cserére nem vonatkozik) garanciával minden gyári tartozékkal, magyar nyelvű menüvel, kártyafüggetlenül.  Háztól-Házig szerviz szolgáltatásal. Az ár 27%-os Áfa tartalommal bír.

12.3.6.4.         A garanciális ügyintézés a termék meghibásodása esetén kétféleképpen történhet: A gyártó szervizhálózatán keresztül vagy a West-tel.hu szervizpontján: (Budapest, 1134 Lehel utca 17/d.) Nyitva tartás: Munkanapokon 10-16 h-ig. Szombat: ZÁRVA.

12.3.6.5.         Amennyiben a termékhez Önálló garanciajegy nem tartozott és a számla alsó hasábjában szerepel a garanciális feltétel abban az esetben a cégünk vállalja a garanciát a készülékekre!

12.3.6.6.         Felhívjuk Kedves Ügyfeleink figyelmét, hogy a javítások állapotáról telefonon vagy a szerviz@west-tel.hu e-mail címen érdeklődhet! Amennyiben garanciális probléma merülne fel megvásárolt készülékével kérjük, vegye igénybe Háztól-Házig szervizfutár szolgáltatásunkat, mely vidéki ügyfeleink részére teljesen ingyenes.

12.3.6.7.         Fokozottan felhívjuk vásárlóink figyelmét, hogy HTC, OnePlus, Xiaomi, Lenovo készülékek vásárlása esetén vegyék figyelembe, hogy a készülék amennyiben meghibásodik, a szervizelés több időt is igénybe vehet, mint 15 munkanap.

 

12.3.7.   Garanciát kizáró okok:

 

12.3.7.1.         Garanciát kizáró okok különösen: szakszerűtlen összeszerelés, nem rendeltetésszerű használat, rongálás, beázás, akkumulátor nem megfelelő töltése, stb.

 

12.3.8.   Cseregarancia

 

12.3.8.1.         A tőlünk vásárolt készülékekre 3 napig csere garanciát vállalunk. Ha bármilyen meghibásodást tapasztal 3 napon belül, kérem, jelezze nekünk, és a készüléket szakszerviz bevizsgálja, és ha hibás, akkor cseréljük azt! A 3 nap letelte után minimum 12 hónap szerviz garanciát vállalunk (egyes használt készülékekre csak szavatosságot, erre vásárlás előtt felhívjuk figyelmét). A 3 napos csere igénynek csak akkor tudunk eleget tenni, ha a készüléknek minden tartozéka, csomagoló anyaga (védőfóliái) megvannak, és egy bevizsgálás után bebizonyosodott a készülék hibája. A bevizsgálást minden esetben szakszerviz végzi. Ezek a feltételek egyes modelleknél módosulhatnak. Ebben az esetben mindenképp tájékoztatjuk Önt vásárlás előtt! Amennyiben 3 napon túl hibásodott meg a készüléke, szerviz pontunkba kell vissza juttatni a hibás készüléket és a jótállási jegyet, ami a számlán szerepel. Amennyiben a készülék javítható a jótállási időn belül, azt szakszerviz javítja. Amennyiben túl nagy költséggel jár a javítás, akkor cseréljük a készüléket. A javítási időt nem tudjuk befolyásolni, de cégünk törekszik a lehető leggyorsabb hiba megoldásra. A javítás miatt szervizben töltött idővel, meghosszabbodik a jótállás, mely hosszabbítást a jótállási jegyen feltüntetünk. Amennyiben még van garancia a készülékére, és igényt tart rá, cégünk – mobiltelefonok esetében – INGYEN biztosít Önnek csere készüléket.

 

 

13.Vegyes rendelkezések

 

13.1.                    Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

 

13.2.                    Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

 

13.3.                    Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

 

13.4.                    Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a Felhasználó harmadik személy részére hozzáférést biztosít a www.west-tel.hu használatához, akkor a harmadik fél használatáért úgy felel, mintha ő használta volna az alkalmazást.

 

13.5.                    Szolgáltató és az Ügyfél vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Az Ügyfél és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve a 2.4. pont az irányadó.

 

14.Panaszkezelés rendje

 

14.1.                    A Weboldal célja, hogy a Felhasználók valamennyi igényét és célját megfelelő minőségben és hatékonysággal teljesítse. Szolgáltató törekszik arra, hogy a weboldalon történő vásárlást a jelen ÁSZF-nek megfelelően teljesítse. Amennyiben a Felhasználónak mégis valamilyen panasza van az őt érintő megállapodással, vagy a Weboldalon nyújtott szolgáltatással, illetve annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az 1. pontban meghatározott e-mail címen, vagy levél útján, illetve a honlap kommunikációs csatornáinak bármelyikén is közölheti. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy a panaszügyintézés helye: 1134 Budapest, Lehel utca 17/D. 2.alb.

 

14.2.                    Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát megküldi a Felhasználónak a regisztráció során megadott elérhetőségek egyikére. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról úgyszintén jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát megküldi a Vevőnek.

 

14.3.                    Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 5 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

 

14.4.                    A panasz leírásának tartalmaznia kell a panaszt tevő elérhetőségét, továbbá a panasz alapjául szolgáló tényék részletes és pontos leírását.

 

14.5.                    Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is:

 

              Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

              Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.

              Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.

              GPS koordináták: X 19,071     Y 47,496

              Központi telefonszám: +36 1 459 4800

              Faxszám: +36 1 210 4677

              E-mail: nfh@nfh.hu

 

14.6.                    Békéltető testülethez fordulás: A termékek/szolgáltatások minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a Szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Fogyasztó eljárást kezdeményezhet a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

 

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Telefon: 06-1-488-2131

 

14.7.                    Tájékoztatjuk a felhasználót, hogy a Szolgáltató képviselője együttműködését biztosítja a fogyasztói jogvitát kezelő békéltető testületi eljárásban.

 

14.8.                    Tájékoztatjuk továbbá, hogy fogyasztói jogvita esetén Ön a lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulhat. A Békéltető Testületek listája itt található: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

 

15.Adatvédelem

 

15.1.                    Webáruházunk adatkezelési tájékoztatója itt érhető el: www.west-tel.hu/adatvédelem

 

16.Szerzői jogok

 

16.1.                    Azzal, hogy az Ügyfél belép a www.west-tel.hu valamelyik oldalára, elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója, vagy megrendelője a webáruháznak és a honlapnak.

 

16.2.                    Az áruházban található tartalom RIVERHOLDING Kft. szellemi tulajdona.

 

16.3.                    Szolgáltató fenntart minden, az oldal bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. Az oldalhoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

 

16.4.                    Előzetes írásos hozzájárulás nélkül tilos az oldal egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. Az oldal tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából - merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult az oldal így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

 

16.5.                    A www.west-tel.hu oldalai teljes egészében szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos.

 

16.6.                    A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. Szolgáltató követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

 

16.7.                    Az itt közölt képeket vagy a termékek gyártói biztosították a www.west-tel.hu számára vagy szabadon felhasználható forrásból származnak. A Szolgáltató pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

 

16.8.                    A honlapon megjelenő felhasználói megnyilvánulások (pl. kommentek, vélemények, publikációk, fórum) nem tükrözik a Szolgáltató gondolatait és véleményét.

 

16.9.                    A kommentek, vélemények, publikációk, fórum szövegek szerzői a jelen ÁSZF elfogadásával, illetve a regisztrációval tudomásul veszik azt, hogy az oldal használatával az ott kifejtett gondolataik azonnal közkinccsé válnak, így nem támaszthatnak szerzői jogi igényeket az általuk írt szövegek felhasználásával kapcsolatosan.

 

17.Vonatkozó jogszabályok

 

17.1.                    Magyarország Alaptörvénye

 

17.2.                    Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

 

17.3.                    Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (eKertv.)

 

17.4.                    Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.)

 

17.5.                    A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény (Kknyt.)

 

17.6.                    A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Reklámtv.)

 

17.7.                    A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Korm. rendelet

 

17.8.                    A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet

 

                17.9                     Az árváltoztatás jogát fentartjuk.

 

 

Budapest, 2016. április 22.

 

 

 

RIVERHOLDING Kft.